1. Dla Właściciela niniejszej strony internetowej, ochrona danych osobowych Użytkowników jest sprawą najwyższej wagi. Dokłada on ogrom starań, aby Użytkownicy czuli się bezpiecznie, powierzając swoje dane osobowe w trakcie korzystania ze strony internetowej.
 2. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług elektronicznych, dostępnych w ramach strony internetowej.
 3. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przysługujące mu prawa, jak też obowiązki administratora tych danych, a także informuje o używaniu plików cookies.
 4. Administrator stosuje najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne, zapewniające wysoki poziom ochrony i przetwarzania danych osobowych oraz zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących polityki prywatności, prosimy o kontakt pod adresem: biuro@akademiajazdy.com

I. Administrator danych osobowych

Administratorem strony internetowej oraz danych osobowych jest Przedsiębiorca Pan Marcin Stuszewski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Nowoczesna Technologia M+S Marcin Stuszewski, z siedzibą przy: ul. Puławska 51/7, 02-508 Warszawa, NIP: 521-34-30-514, (zwany dalej “Właściciel”)

II. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1-88, zwane dalej RODO.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika w chwili potwierdzenia dokonanej na stronie internetowej transakcji.
 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak jej udzielenia uniemożliwia dokonywania zakupów za pośrednictwem strony internetowej.

III. Cel przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu:
  • Dane osobowe użytkownika są przetwarzane i gromadzone przez nas w związku z korzystaniem przez niego z niniejszej strony internetowej, w szczególności w celu realizacji usługi świadczonej przez administratora i wyłącznie w ramach tej usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W szczególności w związku z rejestracją, składaniem zamówień, subskrypcją newslettera i nawiązywaniem kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Użytkownik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach, co spowoduje, że administrator będzie również przetwarzać dane osobowe, w celu przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych, dotyczących m.in. nowych produktów lub usług, promocji czy wyprzedaży.
 3. Dane osobowe są również przetwarzane w ramach wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na administratorze danych oraz w związku z prowadzeniem dokumentacji księgowej oraz innymi obowiązkami księgowymi nałożonymi na administratora przez przepisy prawa w związku z prowadzoną przez niego działalnością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Ma to miejsce w przypadku konieczności wystawienia faktury i ujęcia jej w dokumentacji księgowej.
 4. Przetwarzanie danych odbywa się również w niezbędnych celach archiwizacyjnych, realizując tym samym prawnie uzasadniony interes zabezpieczenia danych na wypadek konieczności wykazania faktów związanych z dochodzeniem lub obroną roszczeń wynikających z umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dotyczy to archiwizacji wiadomości i zapisów księgowych.

IV. Rodzaj danych

 1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:

a. dokonywania zakupów za pomocą strony internetowej:

 • imię i nazwisko
 • adres dostawy
 • numer telefonu
 • adres e-mail

b. Dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie:

 • nazwa firmy
 • adres firmy
 • numer NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury dla przedsiębiorcy)

2. W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika, w celu dokonania zwrotu należności przetwarzamy również informacje, dotyczące numeru rachunku bankowego.

V. Prawa przysługujące Użytkownikowi

 1. W artykułach 16-21 RODO znajduje się szereg praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Prawa te nie są jednak bezwzględne i nie mają zastosowania do wszystkich czynności przetwarzania. Na podstawie wyżej wymienionych przepisów użytkownik ma:
  • (a) prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,(b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  • (c) prawo do przenoszenia danych,
  • (d) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • (e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (więcej szczegółów: https://uodo.gov.pl).
 2. Dane osobowe Użytkownika nie podlegają profilowaniu.
 3. Podanie danych jest warunkiem korzystania z usług administratora.
 4. Nasza strona internetowa może zawierać linki do zewnętrznych stron internetowych, które są zarządzane przez osoby trzecie. Nie ponosimy odpowiedzialności za prawidłowość i bezpieczeństwo przetwarzania danych przez te podmioty.
 5. Nasza strona jest przechowywana na zewnętrznym serwerze, który generuje logi. Dotyczy to każdego serwera. Logi zawierają takie informacje jak adres IP, datę i czas serwera oraz informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Informacje te służą wyłącznie do celów technicznych i operacyjnych. Nie są one wykorzystywane przez nas do identyfikacji użytkownika.

VI. Powierzenie przetwarzania danych innym podmiotom

 1. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z administratorem, w zakresie niezbędnym do realizacji transakcji.
 2. Poza celami, wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności, dane osobowe Użytkowników nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, ani przekazywane innym podmiotom w celu przesyłania materiałów marketingowych tych osób trzecich.
 3. Dane osobowe Użytkowników strony internetowej nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
 4. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia RODO.

VII. Okres przechowywania danych osobowych

Administrator przechowuje dane przez okres świadczonej usługi oraz przez okres wynikający z przepisów o przedawnieniu roszczeń, prawach konsumenta i rachunkowości.

VIII. Pliki cookies

 1. Strona internetowa używa plików cookies (ciasteczka) lub podobną technologię (dalej łącznie nazywane: “cookies”) do zbierania informacji o dostępie Użytkownika do strony internetowej (np. za pomocą komputera lub smartfonu) oraz jego preferencjach. Są one wykorzystywane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania strony internetowej do indywidualnych potrzeb Użytkownika.
 2. Pliki cookies to fragmenty informacji, które zawierają unikalny kod referencyjny, który strona internetowa przesyła na urządzenie Użytkownika w celu przechowywania, a czasem śledzenia informacji, dotyczących używanego urządzenia. Ich głównym zadaniem jest lepsze dopasowanie strony internetowej do Użytkownika.
 3. Niektóre z plików cookies, występujące na stronie internetowej, są dostępne tylko przez czas trwania danej sesji internetowej i wygasają po zamknięciu przeglądarki. Inne pliki cookies służą do zapamiętywania Użytkownika, który po powrocie na stronę internetową, jest na niej rozpoznawany. Są one wówczas zachowywane przez dłuższy czas.
 4. Pliki cookies używane na niniejszej stronie internetowej to:
  • wp_woocommerce_session_3cfc02a676727d97c2f3aa09466691a8: usuwamy po 1 dniu
  • wp_lang: usuwamy po zamknięciu sesji
  • woocommerce_items_in_cart: usuwamy po zamknięciu sesji
  • woocommerce_cart_hash: usuwamy po zamknięciu sesji
  • wordpress_sec_3cfc02a676727d97c2f3aa09466691a8: usuwamy po zamknięciu sesji
  • wordpress_logged_in_3cfc02a676727d97c2f3aa09466691a8: usuwamy po zamknięciu sesji
  • pmw_endpoint_available: usuwamy po zamknięciu sesji
  • test_cookie: usuwamy po 1 dniu
  • wc_cart_hash#: na stałe
  • wc_fragments_#: usuwamy po zamknięciu sesji
  • wpEmojiSettingsSupports: usuwamy po zamknięciu sesji
  • _fbp: usuwamy po 3 miesiącach
  • _gcl_au: usuwamy po 3 miesiącach
  • LAST_RESULT_ENTRY_KEY: usuwamy po zamknięciu sesji
  • lastExternalReferrer: na stałe
  • lastExternalReferrerTime: na stałe
  • ga: usuwamy po 2 latach
  • _ga#: usuwamy po 2 latach
  • hjAbsoluteSessionInProgress: usuwamy po 1 dniu
  • _hjFirstSeen: usuwamy po 1 dniu
  • _hjIncludedInSessionSample#: usuwamy po 1 dniu
  • hjSession#: usuwamy po 1 dniu
  • hjSessionUser#: usuwamy po 1 roku
  • _hjTLDTest: usuwamy po zamknięciu sesji
 5. Wszystkie pliki cookies, występujące na stronie internetowej, są ustalane przez administratora.
 6. Wszystkie pliki cookies, używane przez niniejszą stronę internetową są zgodne z obowiązującym prawem Unii Europejskiej.
 7. Większość Użytkowników i niektórych przeglądarek mobilnych automatycznie akceptuje pliki cookies. Jeżeli Użytkownik nie zmieni ustawień, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia.
 8. Użytkownik może zmienić preferencje, dotyczące akceptacji plików cookies lub zmienić przeglądarkę, aby móc otrzymać za każdym razem stosowne powiadomienie, gdy funkcja cookies jest ustawiona. Aby zmienić ustawienia akceptacji cookies, należy dostosować ustawienia w przeglądarce.
 9. Blokowanie lub usuwanie plików cookies może uniemożliwić pełne korzystanie ze strony internetowej.

IX. Social media

Nasza strona korzysta z wtyczek Facebooka i Instagrama.
Twoja przeglądarka może nawiązać bezpośrednie połączenie z serwerami tych platform społecznościowych.
Więcej informacji na temat zakresu przetwarzania danych w związku z używanymi wtyczkami można znaleźć w politykach prywatności Facebooka (https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy) i Instagrama (https://help.instagram.com/155833707900388).